Vandra i sjöfartens spår

Visa karta

Följ med på en spännande vandring i spåren från Bergkvaras sjöfartshistoria!

Bergkvara har ända sedan medeltiden varit en viktig handelsplats och skeppsbryggeriort.
Här fanns lotsar, flera varv som både reparerade och byggde nya skepp. Skogsprodukter, skeppning av gruvstöttor (pitprops), fiske, handelshus och rederier.

Vandra genom Bergkvara och stanna till vid de olika informationsplatserna längsmed vägen för att ta del av ortens spänningsfyllda förflutna.

Visa mer

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se