Emils Murar

Adress: Gullabo Visa karta
Vägbeskrivning: Kör från Gullabo till Magdegärde, Ta av mot Hästmahult och fortsätt. Vid y-korsning efter samhället tas mot vänster. Ta därefter första vägen mot vänster (ca 2km), och första gården på högra sidan av vägen är Emils gård.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se